Verjaagd voor steenkool - Colombia

Verjaagd voor steenkool - Colombia_Gresea

Verjaagd voor steenkool - Colombia

Datum: 
11/10/2017 - 18:00

Boom – Café Associatif
Pletinckxstraat 7
1000 Brussel

Contact: 

Gresea
Raf Custers
+32 2 219 70 76
info@gresea.be

Hoewel ze ver van elkaar verwijderd lijken, zijn binnenlandse migratie in Colombia en onze op fossiele energie draaiende economie toch met elkaar verbonden.

Met de getuigenis van Raf Custers van Gresea, zijn documentaire die hij meebracht uit Colombia en een Belgisch expert over energietransitie bespreken we de openluchtmijn El Cerrejon in het uiterste Noorden van Colombia, de grootste steenkoolmijn in Latijns-Amerika. Nabije inheemse volkeren en afrogemeenschappen worden verjaagd voor de expansie van de mijn.

De bewoners migreren naar steden, worden consumenten en verarmen.

Deze migraties gaan ons aan omdat de gedwongen verhuizingen plaatsvinden in functie van het business-model van El Cerrejon. De onderneming, die in handen is van drie Westerse multinationals, produceert steenkool die enkel voor de export is bestemd en hoofdzakelijk naar Europa. Zodoende kunnen Europese elektriciteitsproducenten - aan het andere einde van de keten - blijven vasthouden aan de schadelijke fossiele brandstoffen.