Home

Sinds het ontstaan van de mensheid, leeft en krijgt de wereld vorm dankzij haar migraties.

In een pluralistische maatschappij kunnen we de verschillende migratiestromen niet vanuit één enkel oogpunt bekijken. Zowel de oorzaken als de gevolgen van deze volksstromen moeten in hun geheel benaderd worden.

Migratie wordt vaak verbonden aan een vlucht, oorlog, armoede maar ze is ook de zoektocht naar een betere wereld, een mengelmoes van visies en culturen, een waaier aan mogelijkheden. Het is ook samen bouwen en verrijken door te delen.

De Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit biedt tijd om na te denken, mensen te ontmoeten, vermaak door en voor burgers, op verschillende plekken in Brussel-Stad. Een aanzet om onze wereld beter te begrijpen en op lokaal niveau te handelen.

Met gekruiste blikken, hier en ginder, kijken we naar migraties. Met een serieuze dan weer een ludieke aanpak worden jullie uitgenodigd om in dialoog te gaan met de ander.